Vai al sito Redazione e informazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca una parola nel portale | Ricerca avanzata | Indice di tutte le parole

Mappatura del portale | Ultimi aggiornamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piccolo Museo del Lavoro e dell'Industria

 

Annotazioni storiche e sociali

"Da qui gli Etruschi..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Russo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De "mänskliga" rättigheterna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Barnets" särskilda rättigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla [andra] "djurs" rättigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den universella deklarationen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 om djurs rättigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurrättigheter hänvisar till de filosofiska och politiska idéer som

postulerar att även  icke-mänskliga djur har "moraliska rättigheter"

och att de ska vara föremål för "lag" i de mänskliga rättssystemen,

där hittills bara "människor", fysiska eller juridiska personer, är i

allmänhet ämnen.

 

Djurens rättigheter bygger på tanken att de behov och intressen

icke-mänskliga djurarter visar är tillräckligt komplexa och kopplade

till kognitiv utveckling för att även de ska ha rätt till "moraliska"

och "juridiska" rättigheter.

 

 

Icke-mänskliga djur har inte bara rätt till att få "bättre levnads-

förhållanden" utan också att inkluderas i den moraliska

gemenskapen, genom att vi människor ger deras grundläggande

intressen adekvat vikt.

 

Etiskt - och än mindre enligt lag - "andra" djur är inte att betraktas

som "mänsklig egendom" eller behandlas som resurser för

"mänskliga ändamål".

 

 

Föreställningen att det finns en "avgörande skillnad" mellan

människan och andra djurarter är ovetenskaplig, uppbyggt på

"myter" om förmågor som vi länge trott vara unikt mänskliga, men

som visat sig inte vara det.

 

Som till exempel att kunna använda sig av ett "komplext" språk

(andra djurs kommunikation är lika nyanserad och detaljerad), att

kunna föreställa sig "framtiden" (ett djur är inte alls "fast" i nuet

som det sägs och har en sådan kognitiv förmåga, att spontant

planera inför kommande händelser), att kunna "lösa problem"

(andra djur har "logisk", "spatial" och "social" intelligens precis

som vi, de kan också skapa "mentala representationer"), att ha

"större hjärna" (människan har inte den "största" eller "bästa"

hjärnan på jorden, inte ens i relation till sin kroppsvikt och inte

heller med "mest" hjärnbark, "flest" nervceller eller "störst"

neurontäthet), att ha "moral" (många andra djur har och utför

sociala "koder", med "bestraffningar" om de inte följs, när de

"agerar" själva eller "arbetar" och "leker" tillsammans, kan visa

social "mod" eller "feghet", med följder förstås, "tillit",

"solidaritet", "medkänsla", "empati" och "rättvisekänsla", de kan

utkräva "hämnd", ibland långt i efterhand)...

 

 

Djur är levande och kännande varelser som, liksom vi människor,

har rättigheter som vi måste uppfylla och respektera.

 

Om du letar efter mer detaljerad information om deklarationen om

universella djurrättigheter, fortsätt läsa här!

 

 

Texten togs fram av The International League of Animal Rights

tillsammans med Associated Nations Leagues och liknande

organisationer samt och associerade individer under ett

internationellt möte om djurs rättigheter i London den 21-23

september 1977.

 

"Den universella deklarationen om djurs rättigheter" blevhögtidligt

utropad i Paris den 15 oktober 1978 vid UNESCO - Förenta

nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur

högkvarter, i syfte att göra samhället och regeringar medvetna om

vård och respekt för djur.

 

 

På denna sida finner du den fullständiga texten till

deklarationen i Italienska, Engelska och Svenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den universella deklarationen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om djurs rättigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

 

 

Då Livet är ett och alla levande varelser har ett

gemensamt ursprung varifrån de har utvecklats till

olika arter under evolutionens gång;

 

Då allt levande äger grundläggande rättigheter och

alla djur med ett central nervsystem innehar specifika

rättigheter;

 

Då förnekandet och ignoransen av dessa rättigheter

orsakar naturen skada och gör att människor begår

grymheter mot djur;

 

Då samexistensen mellan olika arter bygger på den

mänskliga artens erkännande av de andra djurens

rätt till liv;

 

Då respekt mellan människor och djur är oskiljbar

från respekten människor emellan;

 

 

Deklareras härmed:

 

 

Artikel 1 

 

Alla djur föds jämlika och har samma rätt att finnas

till.

 

Artikel 2 

 

a) Varje djur har rätten att respekteras.

 

b) Människan, liksom djuren i djurriket, kan inte ta

sig rätten att utrota eller utnyttja andra arter och

därmed inkräkta på deras rättigheter.

 

Människan bör använda sitt samvete för djurens

bästa.

 

c) Varje djur har rätt till hänsyn, bra behandling och

beskydd av människan. 

 

 

Artikel 3 

 

a) Inget djur ska behandlas illa eller utsättas för

plågsamma ingrepp.

 

b) Om ett djur behöver avlivas ska det ske snabbt

och utan framkallande av rädsla eller smärta hos

djuret.

 

Artikel 4 

 

a) Alla djur tillhörande en vild art har rätt att leva fritt

i sin naturliga miljö och att reproducera sig.

 

b) Allt frihetsberövande, även i utbildande syfte,

bryter mot denna rättighet.

 

 

Artikel 5 

 

a) Varje djur som lever under domesticerade

förhållande måste få leva under naturliga

förhållanden för respektive art.

 

b) Alla inskränkningar av dessa förhållande för

kommersiella syften är ett brott mot denna rätt.

 

 

Artikel 6 

 

a) Alla djur som människan utser till sällskapsdjur

måste få leva ett liv som motsvara deras naturliga

livsspann.

 

b) Att överge ett sällskapsdjur är en grym och

nedvärderande handling.

 

 

Artikel 7 

 

Djur i människans tjänst ska bara behöva arbeta

under en begränsad tid och får inte ansträngas till

utmattning.

 

De måste ha tillgång till tillräcklig föda och vila.

 

 

Artikel 8 

 

a) Experiment på djur som utsätter dem för fysisk

eller psykiskt lidande bryter mot djurs rättigheter,

även om experimenten är medicinska,

vetenskapliga, kommersiella eller i något annat

syfte.

 

b) En teknik för att ersätta dessa försök måste

undersökas och utvecklas.

 

 

Artikel 9 

 

Om ett djur föds upp för att bli mat måste det födas,

tas om hand, transporteras och dödas utan att

utsättas för rädsla eller smärta.

 

 

Artikel 10 

 

a) Inget djur ska användas inom nöjesindustrin.

 

b) Djurutställningar och shower där djur deltar är

oförenliga med djurs heder.

 

 

Artikel 11 

 

Varje handling som utsätter djur för en onödig död

är grym och ett brott mot livet.

 

 

Artikel 12 

 

a) Varje handling som leder till flera vilda djurs död

är ett brott mot den arten.

 

b) Nedsmutsning och förstörelse av naturen leder

till utrotande av arter.

 

 

Artikel 13 

 

a) Döda djur ska behandlas med respekt.

 

b) Våldsamma scener, där djur är offer, måste

förbjudas på film och på tv, om de inte syftar till

att stärka djurs rättigheter. 

 

 

Artikel 14 

 

a) Djurskyddsorganisationer måste vara

representerade på regeringsnivå.

 

b) Djurs rättigheter måste försvaras på samma sätt

som mänskliga rättigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                         

Fine