Tradizione e Innovazione nella Tuscia Romana

Azione di Recupero Culturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca una parola nel portale | Ricerca avanzata | Indice di tutte le parole | Mappatura del portale | Gli ultimi aggiornamenti

 

 

 

 

 

 

La cultura siamo noi Noi la parola

La societ siamo noi, noi la cultura e la nostra storia:  la cultura non ha comparti n livelli - o c' o non c'.

Proteggiamo la cultura popolare, madre di tutte le culture!

Il materiale in questa pagina redatto da Luciano Russo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrizio Cristiano De Andr Uomo, anarca, poeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le raccolte di Fabrizio De Andr (continua)

Creuza de m

Le liriche

Creuza de m

Jamin-a
Sidun

Sinan capudn pasci

'A pittima

'A dumenega

D' m riva

 

L'uomo e il suo pensiero critico

Il poeta della cultura libertaria italiana

"Io anarchico"  

Tutte le raccolte di Fabrizio De Andr

Tutto Fabrizio De Andr

Vol. 1

Tutti morimmo a stento
Vol. 3

Nuvole barocche

La buona novella
Non al denaro non all'amore n al cielo

Storia di un impiegato

Canzoni

Vol. 8

Fabrizio De Andr

Rimini

Fabrizio De Andr (Indiano)

Creuza de m

Le nuvole

Anime salve

Mi innamoravo di tutto

In direzione ostinata e contraria (Vol. 1)

In direzione ostinata e contraria (Vol. 2)

Sogno N. 1  

 

άν-άρχή ‒ Il pensiero anarchico: "La libert degli altri espande la mia all'infinito!" Michail Bakunin

Noi, uomini "liberi" dal comunismo primitivo allo schiavismo, dal Cristianesimo
primitivo alla "schiavit di fatto" dei nostri giorni

"Podrn morir las personas, pero jams sus ideas!" - Che Guevara

 

 

Luciano Russo - Una presentazione  

 

Prima pagina del sito

Mappa del sito

 

Prima pagina del portale  

Mappa del portale

Libro dei Visitatori

 

Tutte le raccolte di Fabrizio De Andr (continua)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creuza de m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creuza de m

Jamin-a
Sidun

Sinan capudn pasci

'A pittima

'A dumenega

D' m riva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le liriche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creuza de m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbre de muri muri de main
dunde ne vegn duve l' ch'an
da 'n scitu duve a l'n-a a se mustra na
e a neutte a n' puntou u cutellu gua
e a munt l'se gh' restou Diu
u Diu l' in e u s' gh' faetu u nu
ne sciurtmmu da u m pe sciug e osse da u Dria
e a funtan-a di cumbi 'nta c de pria
E 'nt'a c de pria chi ghe sai
int' c du Dria che u nu l' main
gente de Lgan facce da mandill
qui che du luassu preferiscian l'
figge de famiggia ud de bun
che ti peu ammile senza u gundun

E a 'ste panse veue cose ghe dai
cose da beive, cose da mangi
fritta de pigneu giancu de Purtufin
ervelle de bae 'nt'u meximu vin
lasagne da fiddi ai quattru tucchi
pacigu in aegruduse de lvre de cuppi

E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i scheuggi
emigranti du re cu'i cioi 'nt'i euggi
finch u matin cresci da puilu rechugge
fr di ganeuffeni e d figge
bacan d'a corda marsa d'aegua e de s
che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamin-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua 'nfeuga Jamin-a
lua de pelle sca
cu'a bucca spalanc
morsciu de carne da
stella neigra ch'a lxe
me veuggiu demu
'nte l'midu due
de l'am d teu arve
ma seu Jamin-a
ti me perduni
se nu risci a sse porcu
cumme i teu pens

destacchete Jamin-a
lerfe de ga spin-a
fatt'ammi Jamin-a
roggiu de mussa pin-a
e u muru 'ntu s
sgu de s de cheusce
duve gh' pei gh' am
sultan-a de e bagasce
dagghe ciann Jamin-a
nu naveg de spunda
primma ch' cu ch' munta e a chin-a
nu me se desfe 'nte l'unda

e l'rtimu respiu Jamin-a
regin-a mua de e sambe
me u tegnu pe sciurt vivu
da u gruppu de e teu gambe.

 

(3 volte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U m ninin u m
u m
lerfe grasse au su
d'am d'am
tm due benignu
de teu mua
spremmu 'nta maccaia
de st de st

e oua grmmu de sangue ouge
e denti de laete
e i euggi di surdatti chen arragg
cu'a sccimma a a bucca cacciui de b

a scurr a gente cumme selvaggin-a
finch'u sangue sarvaegu nu gh' smurtau a qu
e doppu u feru in gua i feri d' prixn
e 'nte ferie a semensa velenusa d' depurtazin
perch de nostru da a ciana a u me
nu peua ci cresce aerbu ni spica ni figge

ciao m 'nin l'eredit
l' ascusa
'nte sta itt
ch'a brxa ch'a brxa
inta seia che chin-a
e in stu gran ciaeu de feugu
pe a teu morte piccin-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinan capudn pasci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste fasci 'nsci gala
sciabbre se zeugan a ln-a
a m a l' rest duv'a a l'a
pe nu remenalu furtn-a
intu mezu du m
gh' 'n pesciu tundu
che quandu u vedde brtte
u va 'nsci fundu

intu mezu du m
gh' 'n pesciu palla
che quandu u vedde belle
u vegne a galla

E au postu d'i anni ch'ean dexenueve
se sun piggia gambe e a m brasse neuve
d'allua a cansn l' cant u tambu
e u lou s' gangiou in travaggiu du

vuga t' da vug prexun
e spuncia spuncia u remu fin au p
vuga t' da vug turtaiu
e tia tia u remmu fin a u cheu

e questa a l' a ma stia
e t' veuggiu cunt
'n po' primma ch' vegii
a me peste 'ntu murt
e questa a l' a memia
a memia du Cig
ma 'nsci libbri de stia
Sinn Capudn Pasci

E suttu u timun du gran cru
c'u muru 'nte 'n broddu de fru
'na neutte ch'u freidu u te morde
u te giscia u te spa e u te remorde
e u Bey assettu u pensa Mecca
e u vedde Ur 'nsce 'na secca
ghe giu u timn a lebecciu
sarvndughe a vitta e u sciabeccu

am me bell'am
a sfurtn-a a l' 'n grifun
ch'u gia 'ngiu testa du belinun
am me bell'am
a sfurtn-a a l' 'n belin
ch' xeua 'ngiu au c ci vixn

e questa a l' a ma stia
e t' veuggiu cunt
'n po' primma ch' a vegii
a me peste 'ntu murt
e questa a l' a memia
a memia du Cig
ma 'nsci libbri de stia
Sinn Capudn Pasci.

E digghe a chi me ciamma rnegu
che a ttte ricchesse a l'argentu e l'u
Sinn gh'a lasciu de lux au s
giastemmandu Mum au postu du Segn

intu mezu du m gh' 'n pesciu tundu
che quandu u vedde brtte u va 'nsci fundu
intu mezu du m gh' 'n pesciu palla
che quandu u vedde belle u vegne a galla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'A pittima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa ghe possu ghe possu f
se nu gh' brasse pe f u main
se infundo a e brasse nu gh' mn du massacn
e mi gh' 'n pgnu du ch'u p 'n niu
gh' 'na cascetta larga 'n diu
gistu pe ascndime c'u vestiu der a 'n fiu
e vaddu in gi a erca i din
a chi se i tegne e ghe l'n prest
e ghe i dumandu timidamente ma in mezu gente
e a chi nu veu dse raxn
che p de strn cuntru u trun
ghe mandu a d che vive l' cu ma a bu-n mercu

mi sun 'na pittima rispett
e nu an 'ngu a cunt
che quandu a vittima l' 'n strass ghe d du m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'A dumenega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quandu dumenega fan u gu
cappellin neuvu neuvu u vestiu
cu 'a madama a madama 'n testa
o belin che festa o belin che festa
a ttti apreuvu pruccessin
d'a Teresin-a du Teresn
ttti a mi figge du diu
che belin de lou che belin de lou
e a stu luci de cheusce e de tettn
ghe fan u scitu anche i ci piccin
mama mama damme palanche
veuggiu an a casn veuggiu an a casn
e ci s'addentran inta citt
ci euggi e vuxi ghe dan der
ghe dixan quellu che nu pean d
de zeggia sabbu e de lned

a Ciamberlin sssa belin
Fuxe cheusce de sciaccanuxe
in Caignn musse de tersa man
e in Puntexellu ghe mustran l'xellu
(2 volte)

e u dirett du portu c'u ghe vedde l'ou
'nte quelle scciappe a reposu da a lou
pe nu f vedde ch'u l' cuntentu
ch'u meu-neuvu u gh' u finansiamentu
u se cunfunde 'nta confsin
cun l'euggiu pin de indignasin
e u ghe cra u ghe cra der
bagasce si e ghe rest

e ti che ti ghe sbraggi apreuvu
mancu ci u nasu gh'avei de neuvu
bruttu galsciu de 'n purtu de Cristu
nu t' l'nicu ch'u se n' avvistu
che in mezzu a quelle create
che se guagnan u pan da ne
a gh' a gh' a gh' a gh'
a gh' anche teu mugg

a Ciamberlin sssa belin
Fuxe cheusce de sciaccanuxe
in Caignn musse de tersa man
e in Puntexellu ghe mustran l'xellu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D' m riva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D' m riva
sulu u teu mandillu ciau
d' m riva

'nta m vitta
u teu fattu risu amu
'nta m vitta

ti me perduni u magn
ma te pensu cuntru su

e u so ben t'ammii u m
'n p ci au largu du dul

e sun chi affacciu
a 'stu bule da main
e sun chi a mi

tri camixe de vellu
dui cuverte u mandurlin
e 'n cm de legnu du

e 'nte 'na beretta neigra
a teu fotu da fantinn-a
pe pui bax ancn Zena
'nsci teu bucca in naftalin-a.